Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (DVTS) je prostovoljna, neprofitna organizacija, namenjena napredku znanosti in tehnike na področjih vakuuma, površin, tankih plast in plazme. Člani so aktivni na področjih raziskav, razvoja, proizvodnje, prodaje in izobraževanja. DVTS je član Mednarodnega združenja vakuumske znanosti, tehnike in aplikacij (IUVSTA).

Novice


JVC-16 in EVC-14

Društvo DVTS bo od 6.-10. junija 2016 v Portorožu organiziralo 16. Združeno vakuumsko konferenco (Joint Vacuum Conference, JVC -16), Evropsko vakuumsko konferenco (European vacuum conference, EVC-14 in 23. mednarodni znanstveni sestanek »Vakuumska znanost in tehnika«. Na konferenci pričakujemo okoli 250 udeležencev. Predavanja bodo potekala v nekaj vzporednih sekcijah. Znanstveni prispevki, ki bodo predstavljeni na konferenci, bodo objavljeni v reviji Vacuum. Predsednik konference je doc. dr. Janez Kovač. Naše društvo je v preteklosti organiziralo že nekaj JVC konferenc in sicer JVC 4 v Portorožu leta 1988, JVC 6 leta 1995 na Bledu in JVC-10 leta 2004 v Portorožu. Več o konferenci lahko preberete na spletnih straneh: http://www.jvc-evc-2016.org/ in v prospektu o konferenci: prospekt.


22nd International Scientific Meeting on Vacuum Science and Technique/
22. mednarodni znanstveni sestanek "Vakuumska znanost in tehnika"

Meeting will be held in "Hotel Kovač", Sela 5, Osilnica, Slovenia from 21. to 22. May 2015./
22. mednarodni znanstveni sestanek "Vakuumska znanost in tehnika" bo 21.-22. maj 2015 v kraju Osilnica ob Kolpi.

PROGRAM IN KNJIGA POVZETKOV / PROGRAMME AND BOOK OF ABSTRACTS (Download)

FOTOGRAFIJE IZ OSILNICE / PHOTOS FROM OSILNICA


Vakuumski tečaj "Osnove vakuumske tehnike"

Dne 12. in 13. januarja 2015 je potekal tečaj »Osnove vakuumske tehnike« za mlade raziskovalce in vse tiste, ki se ukvarjajo z vakuumskimi tehnologijami. Tečaj je potekal na Institutu »Jožef Stefan« in inštitutu IMT v Ljubljani. Cena tečaja je 400 EUR (brez DDV). V ceni je všteta literatura (knjiga Vakuumska znanost in tehnika) in dve kosili.

Vsebina tečaja: Področja uporabe vakuumske tehnike, Fizikalne osnove vakuumske tehnike, Črpalke za grobi in srednji vakuum, Črpalke za visoki in ultra visoki vakuum, Vakuumski sistemi, Meritve totalnega in parcialnega tlaka, Metode iskanja netesnih mest, Vakuumski materiali, Vakuumski spoji in elementi, Priprava tankih plasti v vakuumu, Vakuumske Tehnologije, Čiščenje in priprava materialov za ultra visoki vakuum, Fizikalno vakuumski poskusi (vaje), Pomen in preiskave površin, Neravnovesna stanja plina in plazma, Ogled laboratorijev povezanih z vakuumskimi tehnologijami.

21. Slovensko - Hrvaško vakuumsko srečanje 2014

Dne 8. in 9. maja 2014 je bilo 21. slovensko-hrvaško vakuumsko srečanje z nazivom »Vakuumska znanost in tehnika« v Samoboru na Hrvaškem.

Gradivo o vakuumski znanosti in tehniki pri zvezi IUVSTA

Pri zvezi IUVSTA je na voljo izobraževalno gradivo o osnovah vakuumske tehnike. Gradivo je izdal Odbor za izobraževanje pri zvezi IUVSTA, ki ga vodi naš član Miran Mozetič. Za statistične namene je potrebna preprosta prijava. Gradivo je prosto dostopno na povezavi: (Osnove vakuumske tehnike)

Skupna publikacija o napredku v vakuumski znanosti

Izšla je skupna znanstvena publikacija večih avtorjev (tudi Slovenskih) o napredku v vakuumski znanosti, ki so jo pripravili člani Odbora za izobraževanje pri zvezi IUVSTA. Znanstveni članek je brezplačno na voljo na povezavi: (Napredek v vakuumski znanosti)

Občni zbor društva DVTS

Dne 23. maja 2013 je bil volilni občni zbor Društva za vakuumsko tehniko Slovenije. Udeležilo se ga je 23 članov društva.

Po začetnih formalnostih (izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overoviteljev) je dosedanji predsednik, prof. dr. Miran Mozetič, predstavil razširjeno poročilo o preteklem mandatu (2007–2013). Sledila so poročila blagajničarke in nadzornega odbora s kratko razpravo. Vodenje društva je prevzel doc. dr. Janez Kovač. Dopolnjen je bil tudi Statut društva DVTS.

This template downloaded form free website templates