Izobraževanje


Tečaj Osnove vakuumske tehnike

Tečaj Osnove vakuumske tehnike, 25. in 26. maja 2022

Društvo je po dolgem premoru zopet organiziralo tečaj Osnove vakuumske tehnike, ki se ga je udeležilo rekordno število udeležencev. Na tečaju je bilo prisotnih 38 tečajnikov, od tega 17 iz industrije. Tečaj je obsegal tako teoretične vsebine iz različnih področij vakuumske znanosti in tehnike, kot tudi praktične vaje ter ogled laboratorijev. Izvedba tečaja je bila uspešna, kar je na koncu potrdila tudi anketa zadovoljstva. Za podporo pri organizaciji tečaja se zahvaljujemo organizacijama IUVSTA in ToP SRIP.

Tečaj Osnove vakuumske tehnike, 27. in 28. marca 2018

Tečaja Osnove vakuumske tehnike se je udeležilo 23 udeležencev iz raziskovalnih inštitucij in slovenskih podjetij. Tečajniki so tudi obiskali več laboratorijev na Institutu »Jožef Stefan« in Inštitutu za kovinske materiale in tehnologije.

Gradivo o vakuumski znanosti in tehniki pri zvezi IUVSTA

Pri zvezi IUVSTA je na voljo izobraževalno gradivo o osnovah vakuumske tehnike. Gradivo je izdal Odbor za izobraževanje pri zvezi IUVSTA, ki ga je vodil naš član Miran Mozetič. Za statistične namene je potrebna preprosta prijava. Gradivo je prosto dostopno na povezavi: (Osnove vakuumske tehnike).

Skupna publikacija o napredku v vakuumski znanosti

Izšla je skupna znanstvena publikacija večih avtorjev (tudi Slovenskih) o napredku v vakuumski znanosti, ki so jo pripravili člani Odbora za izobraževanje pri zvezi IUVSTA. Znanstveni članek je brezplačno na voljo na povezavi: (Napredek v vakuumski znanosti).

Tečaj Osnove vakuumske tehnike za mlade raziskovalce, 12.-13. januar 2015

Tečaja Osnove vakuumske tehnike, ki je potekal 12. in 13. januarja 2015 na Institutu »Jožef Stefan«, se je udeležilo kar 21 udeležencev, kar je bila zelo spodbudna udeležba.

Tečaj Osnove vakuumske tehnike za mlade raziskovalce, 15.-16. marec 2012

Tečaj je potekal 15. in 16. marca 2012 na Institutu »Jožef Stefan« v Ljubljani, deloma pa tudi na Inštitutu za kovinske materiale in tehnologije. Obsegal je teoretični in praktični del. Tečaj je bil namenjen vsem mladim raziskovalcem s področja naravoslovnih znanosti in tehnike, ter tudi drugim zainteresirani, ki se srečujejo pri svojem delu z vakuumom.

Tečaj Osnove vakuumske tehnike, 8.-9. januar 2009

Tečaj je potekal 8. in 9. januarja 2009 na Institutu »Jožef Stefan« v Ljubljani, deloma pa tudi na Inštitutu za kovinske materiale in tehnologije. Tečaja se je udeležilo 11 udeležencev.

This template downloaded form free website templates