Kontakt

Sedež: Teslova 30, Ljubljana
Spletna stran: http://www.dvts.si
Matična številka društva: 5172632
Davčna številka: SI71918639
Transakcijski račun DVTS pri NLB je SI56 0208 3001 4712 647.

Telefon: (+386) 1-477 3403 (na Institutu Jožef Stefan, odsek F4)
Telefon: (+386) 1-470 1976 (na Inštitutu IMT)

Fax: (+386) 1-477 3440 (odsek F4-IJS)
Fax: (+386) 1-470 1939 (Inštitut IMT)
E-naslov: info@dvts.si

This template downloaded form free website templates