Publikacije, ki jih je izdal DVTS

VACUUM SCIENCE AND TECHNOLOGY

Knjiga VACUUM SCIENCE AND TECHNOLOGY (ISBN 978-90-9029137-6), ki je izšla leta 2016 pod okriljem THE HIGH TECH INSTITUTE / SETTELS SAVENIJE VAN AMELSVOORT, je prenovljena mednarodna izdaja knjige »Basisboek Vacuumtechniek«, ki jo je leta 2000 prvič izdalo Nizozemsko vakuumsko društvo NEVAC. Knjiga, ki je napisana v angleškem jeziku, je plod treh avtorjev: Bert Suurmeijer, Theo Mulder in Jan Verhoeven. Že po prvi izdaji je postala pomembno gradivo pri izvedbi vakuumskih tečajev, delavnic in poletnih šol, saj je zaradi dvonivojskega pisanja primerna za študente na različnih stopnjah izobrazbe. Knjigo lahko naročite na njihovi domači strani: http://www.book-vacuum-science-and-technology.com/

VAKUUMSKA ZNANOST IN TEHNIKA

Urednik knjige je dr. Vincenc Nemanič. Sodelovalo je devet avtorjev, ki so tematiko predstavili v 14 poglavjih. Cena knjige je 25 EUR. Knjigo lahko naročite na elektronski naslov: alenka.vesel@ijs.si ali pa jo kupite na Odseku za tehnologijo površin in optoelektroniko - F4 instituta Jožef Stefan na naslovu Teslova 30 (Tehnološki park Ljubljana, bivši IEVT) v Ljubljani v 4. nadstropju pri dr. Alenki Vesel (tel. 01-477 3502).

NASVETI ZA UPORABNIKE VAKUUMSKE TEHNIKE

Avtor knjige je dr. Jože Gasperič, Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije, 2002 - 160 strani, izdaja 2002.

ZAŠČITA ORODIJ S TRDIMI PVD PREVLEKAMI

Avtorja knjige sta dr. Peter Panjan in dr. Miha Čekada, dolgoletna člana našega društva. Knjigo je izdal Institut Jožef Stefan, 2005.

ZGODOVINA RAZISKOVANJA VAKUUMA IN VAKUUMSKIH TEHNIK, prvi del

Avtor knjige je dr. Staško Južnič, član društva DVTS. Južnič v obsežni monografiji podrobno prikaže zgodovino raziskav in tehnoloških uporab vakuuma. V knjigi je opisanih veliko zabavnih anekdot in zgodbic o znanstvenikih in vladarjih, ki dajo sicer zgodovinski razpravi dodatno lahkotnost in privlačnost za branje.
Knjiga je odprtodostopna (open access), kar pomeni, da je omogočen dostop do knjige brez naročnine ali plačila, uporablja se avtorskopravni model, v skladu s katerim avtor obdrži materialne avtorske pravice. Prepovedana sta distribucija in reprodukcija knjige, kopiranje delov knjige je dovoljeno ob pravilnem citiranju dela.
Prenos: CELOTNO BESEDILO (PDF 5 MB)

ZGODOVINA RAZISKOVANJA VAKUUMA IN VAKUUMSKIH TEHNIK, drugi del

Avtor knjige je dr. Staško Južnič, član društva DVTS. Drugi del Zgodovine raziskovanja vakuuma in vakuumskih tehnik gre globoko v nekdanji slovenski vsakdan in bralcu podrobno postreže o vakuumskih knjigah v nekdanjih in sedanjih slovenskih knjižnicah, ki so bile temelj poučevanja in preučevanja matematičnih ved na Slovenskem in vakuumskih tehnik znotraj njih. Dokazujemo, da je večina pomembnih izumov in odkritij v srednjeevropskih tehniških vedah zrasla na slovenskih tleh, trudom izobraženega slovenskega življa.
Knjiga je odprtodostopna (open access), kar pomeni, da je omogočen dostop do knjige brez naročnine ali plačila, uporablja se avtorskopravni model, v skladu s katerim avtor obdrži materialne avtorske pravice. Prepovedana sta distribucija in reprodukcija knjige, kopiranje delov knjige je dovoljeno ob pravilnem citiranju dela.
Prenos: CELOTNO BESEDILO (PDF 7 MB)

ZGODOVINA RAZISKOVANJA VAKUUMA IN VAKUUMSKIH TEHNIK, tretji del

Avtor knjige je dr. Staško Južnič, član društva DVTS. Pričujoča knjiga je krasen sprehod skozi zgodovino znanosti na prostoru današnje Slovenije in širše. V njej avtor dr. Stanislav Južnič predstavlja nova spoznanja o zgodovini raziskovanja vakuuma in vakuumskih tehnik, do katerih je prišel med preučevanjem arhivov tako doma kot v tujini. V prvih dveh delih trilogije je bil poudarek na zgodovini svetovnih dosežkov na področju vakuumskih znanosti. V tem zadnjem delu pa se je avtor omejil na opis dosežkov vseh tistih učenjakov, ki so v zadnjih štirih stoletjih delovali na področju današnje Slovenije. In kot bo bralec te knjige lahko ugotovil, teh ni bilo malo. Južničeva ugotovitev je, da vse do sredine 19. stoletja slovenski učenjaki niso prav nič zaostajali za sosedi in da so jih v marsičem celo prekašali. V vrtincu političnih bojev leta 1848 pa je bila elita iz katere so izhajali (plemstvo) proglašena za tujerodno, zato je kmalu prišlo do velikega bega možganov. Kot pravi avtor knjige je eden od namenov njegove knjige, da učenjake, ki so delovali na področju sodobne Slovenije znova proglasi za naše. Knjiga ne govori le o tem, kdo so bili ti učenjaki in kaj so bili njihovi dosežki. Podrobno je opisano in dokumentirano, kdo so bili njihovi učitelji, sošolci, iz katerih učbenikov so se učili in katere učne pripomočke so uporabljali. Seveda lahko izvemo, kakšne knjige s področja tehnike (pa tudi drugih področij) so objavili. Ne ostane nam skrito niti to, kdo so bili njihovi prijatelji, podporniki in nasprotniki. Zelo zanimivo je tudi dejstvo, da so ti učenjaki že takrat zelo intenzivno sodelovali s svojimi kolegi na evropskih tleh, pa tudi širše. Knjiga je posvečena prvem slovenskem letalcu in balonarju Gregorju Kraškoviču. Njegovi pionirski dosežki v letalstvu, pa tudi na področju vakuumske tehnike, so nam lahko v ponos še danes.
Cena knjige je 25 EUR. Knjigo lahko naročite na elektronski naslov: alenka.vesel@ijs.si ali pa jo kupite na Odseku za tehnologijo površin in optoelektroniko - F4 instituta Jožef Stefan na naslovu Teslova 30 (Tehnološki park Ljubljana, bivši IEVT) v Ljubljani v 4. nadstropju pri dr. Alenki Vesel (tel. 01-477 3502).

This template downloaded form free website templates