Revija Vakuumist

Društvo DVTS izdaja revijo Vakuumist, časopis za vakuumsko znanost, tehniko in tehnologije, vakuumsko metalurgijo, tanke plasti, površine in fiziko plazme. Glavni in odgovorni urednik je prof. dr. Janez Kovač.

Uredniški odbor revije:

 1. Prof. dr. Janez Kovač raziskovalec na Odseku za tehnologijo površin Instituta »Jožef Stefan«, Ljubljana, glavni in odgovorni urednik Vakuumista
 2. Prof. dr. Miha Čekada, lektor Vakuumsta in Vodja odseka za tanke plasti in površine Instituta »Jožef Stefan«, glavni urednik Vakuumista 2009-2019
 3. Doc. dr. Matjaž Finšgar, visokošolski učitelj Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
 4. Prof. dr. Monika Jenko, upokojena raziskovalka in direktorica Inštituta za materiale in tehnologije
 5. Dr. Stanislav Južnič, raziskovalec na University of Oklahoma, ZDA
 6. Dr. Marta Klanjšek Gunde, raziskovalka v Laboratoriju za spektroskopijo materialov Kemijskega inštituta
 7. Dr. Urška Lavrenčič Štangar, visokošolska učiteljica Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
 8. Dr. Peter Panjan raziskovalec Odseka za tanke plasti in površine Instituta »Jožef Stefan«, glavni urednik Vakuumista 1991–2009
 9. Prof. dr. Primož Pelicon, Vodja odseka za fiziko nizkih energij Instituta »Jožef Stefan«.
 10. Mag. Andrej Pregelj, upokojeni sodelavec podjetij IEVT in Iskra Zaščite, glavni urednik Vakuumista 1981–1990
 11. Dr. Drago Resnik, raziskovalec v Laboratoriju za mikrosenzorske strukture in elektroniko Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
 12. Prof. dr. Alenka Vesel, raziskovalka na Odseku za tehnologijo površin Instituta »Jožef Stefan« in predsednica DVTS
 13. Doc. dr. Matjaž Spreitzer, Vodja odseka za nanostrukturirane materiale Instituta »Jožef Stefan«
 14. Dr. Barbara Šetina, korektor Vakuumista in raziskovalka Inštituta za materiale in tehnologije
 15. Prof. dr. Franc Zupanič visokošolski učitelj na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru

Prispevke pošljite na naslov: janez.kovac@ijs.si

Arhiv revije Vakuumist

Na voljo je arhiv revije Vakuumist za celotno obdobje izhajanja, tj. od 1981 do 2020, kjer lahko prikličete objavljene članke v PDF formatu.

Naslov: Arhiv izdanih številk

Ravno tako je na voljo zgoščeno kazalo vseh znanstvenih in strokovnih člankov.

Naslov: Kazalo dosedanjih številk

This template downloaded form free website templates